Van hulpvraag naar adequate, toetsbare hulpmiddelenzorg.

Functioneringsgericht zorgplannen opstellen met aanbevelingen vanuit kennis-database.

Log in

Indicatieportaal

Digitale ondersteuning voor het opstellen van zorgplannen binnen de orthopedische hulpmiddelenzorg.

Service Icon

Snel en gemakkelijk

Eenvoudig en snel een functiegericht zorgplan laten opstellen dat naar de mailbox van de gebruiker wordt gemaild.

Service Icon

Eenheid van taal

Door toepassen van standaarden als ICF, procesbeschrijving hulpmiddelenzorg en heldere definities.

Service Icon

Eenvoudige integratie

Zorgplannen worden tevens als datafile aangeboden om integratie met ERP-systemen mogelijk te maken.

Veel gestelde vragen

Landelijke Indicatiematrix Orthopedisch Schoeisel.

Wat houdt de nieuwe matrix in? Kunt u een voorbeeld laten zien van deze matrix?

Het indicatieportaal is de digitale opvolger van het papieren NVOS-Orthobanda schoenprotocol dat in 2010 door het NPI is ontwikkeld.

Wat gaat er inhoudelijk veranderen als het NPI formulier gaat vervallen?

Het indicatieportaal is op dezelfde procesbeschrijving hulpmiddelenzorg en ICF-classificatie gebaseerd als het NPI formulier. De digitale opvolger geeft meer informatie over de mate van stoornissen en beperkingen. Daarnaast ondersteunt het de technicus met aanbevelingen over de toe te passen functie-eisen, productcomponenten en schoencategorie met de daarbij behorende dienstverlening.

Is de nieuwe matrix niet hetzelfde als het NPI formulier?

Ja, maar een digitale opvolger van de papieren versie uit 2010.

Wat is het voordeel van zo’n matrix? Is dit gemakkelijker in te vullen? Kosten besparend? Tijd besparend?

Het voordeel is dat de technicus ondersteund kan worden middels aanbevelingen en in korte tijd een digitaal zorgplan kan opbouwen.

Als de matrix ingevuld wordt, moeten we dan wachten op toestemming om het traject te beginnen?

De aanvraag-machtigingsprocedure veranderd niet ten opzichte van de huidige situatie

Wat voor cursus zal de orthopedisch schoentechnoloog moeten volgen en wat houdt deze dan in?

De BCB cursus is ontwikkeld door NVOS-Orthobanda en wordt gegeven door het erkende leerbedrijf Zorgplan. Meer informatie over deze cursus is te vinden via https://www.zorgplan.nl/trainingen/cursus-functiegericht-verstrekken-1

Wat zijn de kosten van deze cursus en wie betaald deze?

De kosten voor het volgen van de BCB cursus zijn voor het bedrijf. Meer informatie over deze cursus is te vinden via https://www.zorgplan.nl/trainingen/cursus-functiegericht-verstrekken-1

Hoe lang duurt de cursus en waar wordt deze gegeven?

De duur van de cursus is twee dagdelen en e-learning. Meer informatie over de cursus is te vinden via https://www.zorgplan.nl/trainingen/cursus-functiegericht-verstrekken-1

Wat gaat de cursus de orthopedisch schoentechnologen opleveren?

Kennis over wet- en regelgeving en skills om goed gebruik te maken van de laatste digitale zorgprotocollen van NVOS-Orthobanda. Meer informatie over de cursus is te vinden via https://www.zorgplan.nl/trainingen/cursus-functiegericht-verstrekken-1

Zullen er vervolg cursussen zijn? Is dit eenmalig of ieder jaar?

De cursus wordt jaarlijks een aantal malen per jaar aangeboden via Zorgplan. Meer informatie is te vinden via https://www.zorgplan.nl/trainingen/cursus-functiegericht-verstrekken-1

Wat is het voordeel en het nadeel van het nieuwe bekostingssystematiek?

De bekostigingssystematiek houdt rekening met de bijbehorende zorgverlening die bij hert verstrekken van orthopedische schoenen komt kijken. Zo kan een in-shoe drukmeting meewegen in de bekostiging van de verstrekking van orthopedische schoenen.

Kunt u ons nog wat meer informatie verschaffen over het budgetneutraal bekostigingssystematiek; dit begrijpen we niet goed.

De nieuwe bekostigingssystematiek mag in beginsel niet leiden tot een enorme stijging of daling van de kosten voor de verstrekking van orthopedische schoenen. Daarom is een bandbreedte afgesproken waarbinnen de kosten mogen bewegen binnen de totale markt, komt het toch tot een grote verandering dan zal de bekostigingssystematiek worden aangepast.

Kun jij mij een voorbeeld sturen van het ICF-model? Komt deze overeen met het huidige NVOS protocol?

Het indicatieportaal is op dezelfde procesbeschrijving hulpmiddelenzorg en ICF-classificatie gebaseerd als het NPI formulier. De digitale opvolger geeft meer informatie over de mate van stoornissen en beperkingen. Daarnaast ondersteunt het de technicus met aanbevelingen over de toe te passen functie-eisen, productcomponenten en schoencategorie met de daarbij behorende dienstverlening.

Kunt u een voorbeeld geven van hoe je lage osa (post 03) in de huidige systematiek, in de nieuwe systematiek declareert?

Binnen het indicatieportaal worden naar aanleiding van de problematiek van de klant twee prestatiecodes gekozen. Een voor het product en een voor de dienstverlening. In bovenstaand geval zou men uitkomen op:
• Orthopedische schoenen type A (OSA) met reguliere orthopedische voorzieningen
• Dienstverlening regulier

Kunt u een voorbeeld geven van hoe je lage osa (post 05) in de huidige systematiek, in de nieuwe systematiek declareert?

Binnen het indicatieportaal worden naar aanleiding van de problematiek van de klant twee prestatiecodes gekozen. Een voor het product en een voor de dienstverlening. In bovenstaand geval zou men uitkomen op:
• Orthopedische schoenen type A (OSA) met reguliere orthopedische voorzieningen
• Dienstverlening regulier

Kunt u een voorbeeld geven van hoe je hoge osa (post 05) met een zoolverstijving (post 15) in de huidige systematiek, in de nieuwe systematiek declareert?

Binnen het indicatieportaal worden naar aanleiding van de problematiek van de klant twee prestatiecodes gekozen. Een voor het product en een voor de dienstverlening. De noodzakelijke orthopedische voorzieningen in de schoenen zijn ingedeeld in drie categorieën (regulier, complex en zeer complex) volgens de volgende indeling: Reguliere orthopedische voorzieningen – Verhogingen, afwikkelvoorzieningen, zoolverstijvingen, schachtpolsteringen en voetbedden zonder keerwand. Complexe orthopedische voorzieningen – Orthopedische voetbedden met keerwand, voetbedden met amputatieaanvulling en schachtverstevigingen rondom de enkel. Zeer complexe orthopedische voorzieningen – Orthopedische voetbedden met tong- of amputatie voorziening, modelaanpassingen tussen voering en overleer, verhogingen/schoringen tussen voering en overleer en schachtverstevigingen met aangrijpingspunt op het been. In bovenstaand geval zou men uitkomen op:
- Orthopedische schoenen type A (OSA) met reguliere orthopedische voorzieningen
- Dienstverlening regulier

Kunt u een voorbeeld geven van hoe je hoge osa (post 05) met proefschoen (post 09) in de huidige systematiek, in de nieuwe systematiek declareert?

Binnen het indicatieportaal worden naar aanleiding van de problematiek van de klant twee prestatiecodes gekozen. Een voor het product en een voor de dienstverlening. Indien extra pasafpraken noodzakelijk zijn in verband met een dynamische pasfases wordt de dienstverlening intensief. In bovenstaand geval zou men uitkomen op:
- Orthopedische schoenen type A (OSA) met reguliere orthopedische voorzieningen
- Dienstverlening intensief

Kunt u een voorbeeld geven van hoe je hoge osa (post 05) met enkelzijdig een keerwand in de huidige systematiek, in de nieuwe systematiek declareert?

Binnen het indicatieportaal worden naar aanleiding van de problematiek van de klant twee prestatiecodes gekozen. Een voor het product en een voor de dienstverlening. De noodzakelijke orthopedische voorzieningen in de schoenen zijn ingedeeld in drie categorieën (regulier, complex en zeer complex) volgens de volgende indeling: Reguliere orthopedische voorzieningen – Verhogingen, afwikkelvoorzieningen, zoolverstijvingen, schachtpolsteringen en voetbedden zonder keerwand. Complexe orthopedische voorzieningen – Orthopedische voetbedden met keerwand, voetbedden met amputatieaanvulling en schachtverstevigingen rondom de enkel. Zeer complexe orthopedische voorzieningen – Orthopedische voetbedden met tong- of amputatie voorziening, modelaanpassingen tussen voering en overleer, verhogingen/schoringen tussen voering en overleer en schachtverstevigingen met aangrijpingspunt op het been. In bovenstaand geval zou men uitkomen op:
- Orthopedische schoenen type A (OSA) met complexe orthopedische voorzieningen
- Dienstverlening regulier/intensief/zeer intensief

Kunt u een voorbeeld geven van hoe je hoge osa (post 05) met enkelzijdig een enkelomsluiting (post 16A) in de huidige systematiek, in de nieuwe systematiek declareert?

Binnen het indicatieportaal worden naar aanleiding van de problematiek van de klant twee prestatiecodes gekozen. Een voor het product en een voor de dienstverlening. De noodzakelijke orthopedische voorzieningen in de schoenen zijn ingedeeld in drie categorieën (regulier, complex en zeer complex) volgens de volgende indeling: Reguliere orthopedische voorzieningen – Verhogingen, afwikkelvoorzieningen, zoolverstijvingen, schachtpolsteringen en voetbedden zonder keerwand. Complexe orthopedische voorzieningen – Orthopedische voetbedden met keerwand, voetbedden met amputatieaanvulling en schachtverstevigingen rondom de enkel. Zeer complexe orthopedische voorzieningen – Orthopedische voetbedden met tong- of amputatie voorziening, modelaanpassingen tussen voering en overleer, verhogingen/schoringen tussen voering en overleer en schachtverstevigingen met aangrijpingspunt op het been. In bovenstaand geval zou men uitkomen op:
- Orthopedische schoenen type A (OSA) met complexe orthopedische voorzieningen
- Dienstverlening regulier/intensief/zeer intensief

Kunt u een voorbeeld geven van hoe je hoge osa (post 05) met dubbelzijdig een enkelomsluiting (post 16A) in de huidige systematiek, in de nieuwe systematiek declareert?

Binnen het indicatieportaal worden naar aanleiding van de problematiek van de klant twee prestatiecodes gekozen. Een voor het product en een voor de dienstverlening. De noodzakelijke orthopedische voorzieningen in de schoenen zijn ingedeeld in drie categorieën (regulier, complex en zeer complex) volgens de volgende indeling: Reguliere orthopedische voorzieningen – Verhogingen, afwikkelvoorzieningen, zoolverstijvingen, schachtpolsteringen en voetbedden zonder keerwand. Complexe orthopedische voorzieningen – Orthopedische voetbedden met keerwand, voetbedden met amputatieaanvulling en schachtverstevigingen rondom de enkel. Zeer complexe orthopedische voorzieningen – Orthopedische voetbedden met tong- of amputatie voorziening, modelaanpassingen tussen voering en overleer, verhogingen/schoringen tussen voering en overleer en schachtverstevigingen met aangrijpingspunt op het been. In bovenstaand geval zou men uitkomen op:
• Orthopedische schoenen type A (OSA) met complexe orthopedische voorzieningen
• Dienstverlening regulier/intensief/zeer intensief

Kunt u een voorbeeld geven van hoe je extra hoge osa (post 07) met enkelzijdig een enkelomsluiting (post 17) in de huidige systematiek, in de nieuwe systematiek declareert?

Binnen het indicatieportaal worden naar aanleiding van de problematiek van de klant twee prestatiecodes gekozen. Een voor het product en een voor de dienstverlening. De noodzakelijke orthopedische voorzieningen in de schoenen zijn ingedeeld in drie categorieën (regulier, complex en zeer complex) volgens de volgende indeling: Reguliere orthopedische voorzieningen – Verhogingen, afwikkelvoorzieningen, zoolverstijvingen, schachtpolsteringen en voetbedden zonder keerwand. Complexe orthopedische voorzieningen – Orthopedische voetbedden met keerwand, voetbedden met amputatieaanvulling en schachtverstevigingen rondom de enkel. Zeer complexe orthopedische voorzieningen – Orthopedische voetbedden met tong- of amputatie voorziening, modelaanpassingen tussen voering en overleer, verhogingen/schoringen tussen voering en overleer en schachtverstevigingen met aangrijpingspunt op het been. In bovenstaand geval zou men uitkomen op:
• Orthopedische schoenen type A (OSA) met eenzijdig zeer complexe orthopedische voorzieningen
• Dienstverlening regulier/intensief/zeer intensief

Kunt u een voorbeeld geven van hoe je extra hoge osa (post 07) met dubbelzijdig een enkelomsluiting (post 17) in de huidige systematiek, in de nieuwe systematiek declareert?

Binnen het indicatieportaal worden naar aanleiding van de problematiek van de klant twee prestatiecodes gekozen. Een voor het product en een voor de dienstverlening. De noodzakelijke orthopedische voorzieningen in de schoenen zijn ingedeeld in drie categorieën (regulier, complex en zeer complex) volgens de volgende indeling: Reguliere orthopedische voorzieningen – Verhogingen, afwikkelvoorzieningen, zoolverstijvingen, schachtpolsteringen en voetbedden zonder keerwand. Complexe orthopedische voorzieningen – Orthopedische voetbedden met keerwand, voetbedden met amputatieaanvulling en schachtverstevigingen rondom de enkel. Zeer complexe orthopedische voorzieningen – Orthopedische voetbedden met tong- of amputatie voorziening, modelaanpassingen tussen voering en overleer, verhogingen/schoringen tussen voering en overleer en schachtverstevigingen met aangrijpingspunt op het been. In bovenstaand geval zou men uitkomen op:
• Orthopedische schoenen type A (OSA) met beiderzijds zeer complexe orthopedische voorzieningen
• Dienstverlening regulier/intensief/zeer intensief

Kunt u een voorbeeld geven van hoe je een reguliere osb in de huidige systematiek, in de nieuwe systematiek declareert?

Binnen het indicatieportaal worden naar aanleiding van de problematiek van de klant twee prestatiecodes gekozen. Een voor het product en een voor de dienstverlening. In bovenstaand geval zou men uitkomen op:
• Orthopedische schoenen type B (OSB) regulier
• Dienstverlening regulier

Kunt u een voorbeeld geven van hoe je een osb-complex (met extra pasvorm/volume modules), in de nieuwe systematiek declareert?

Binnen het indicatieportaal worden naar aanleiding van de problematiek van de klant twee prestatiecodes gekozen. Een voor het product en een voor de dienstverlening. In bovenstaand geval zou men uitkomen op:
• Orthopedische schoenen type B (OSB) complex
• Dienstverlening regulier

Kunt u een voorbeeld geven van hoe je een reguliere ovac in de huidige systematiek, in de nieuwe systematiek declareert?

Binnen het indicatieportaal worden naar aanleiding van de problematiek van de klant twee prestatiecodes gekozen. Bij orthopedische voorzieningen kunnen meerdere ovac clusters van toepassing zijn. In bovenstaand geval zou men bijvoorbeeld uitkomen op:
• OVAC2: Afwikkelvoorzieningen, hak- en zoolaanpassingen
• OVAC3: Zoolverstijvingen
• Dienstverlening regulier

Kunt u een voorbeeld geven van hoe je een ovac met een maximaalbedrag in de huidige systematiek, in de nieuwe systematiek declareert?

Binnen het indicatieportaal worden naar aanleiding van de problematiek van de klant twee prestatiecodes gekozen. Bij orthopedische voorzieningen kunnen meerdere ovac clusters van toepassing zijn. In bovenstaand geval zou men bijvoorbeeld uitkomen op:
• Orthopedische steunzolen***
• OVAC2: Afwikkelvoorzieningen, hak- en zoolaanpassingen
• OVAC3: Zoolverstijvingen
• Dienstverlening regulier

Kunt u aangeven wanneer er bij bovenstaande voorbeelden reguliere-, intensieve- of zeer intensieve dienstverlening gedeclareerd kan worden?

Binnen het indicatieportaal worden naar aanleiding van de problematiek van de klant een prestatiecode gekozen voor de dienstverlening gekozen.
• Reguliere dienstverlening bestaat uit:
• Regulier verstrekkingsproces:
• zorgplan maken
• aanmeten/specificeren
• 1 keer passen bij eenvoudige voorzieningen
• 2 keer passen bij complexe voorzieningen
• afleveren
• Regulier nazorgproces:
• evalueren
• jaarlijkse controle
• Intensieve dienstverlening bestaat uit:
• intensief verstrekkingsproces OF intensief nazorgproces
• bepaald op basis op de criteria:
• frequentie multidisciplinare afspraken
• het aantal extra noodzakelijke pas- en controleafspraken
• de noodzaak van een proef-fase
• noodzakelijke in-shoe drukmetingen
• Zeer Intensieve dienstverlening bestaat uit:
• intensief verstrekkingsproces EN intensief nazorgproces
• bepaald op basis op de criteria:
• frequentie multidisciplinare afspraken
• het aantal extra noodzakelijke pas- en controleafspraken
• de noodzaak van een proef-fase
• noodzakelijke in-shoe drukmetingen

Kunt u aangeven hoeveel consulten inclusief zijn bij dienstverlening regulier, intensief en zeer intensief?

Binnen het indicatieportaal worden naar aanleiding van de problematiek van de klant een prestatiecode gekozen voor de dienstverlening gekozen.
• Reguliere dienstverlening bestaat uit:
• Regulier verstrekkingsproces:
• zorgplan maken
• aanmeten/specificeren
• 1 keer passen bij eenvoudige voorzieningen
• 2 keer passen bij complexe voorzieningen
• afleveren
• Regulier nazorgproces:
• evalueren
• jaarlijkse controle
• Intensieve dienstverlening bestaat uit:
• intensief verstrekkingsproces OF intensief nazorgproces
• bepaald op basis op de criteria:
• frequentie multidisciplinare afspraken
• het aantal extra noodzakelijke pas- en controleafspraken
• de noodzaak van een proef-fase
• noodzakelijke in-shoe drukmetingen
• Zeer Intensieve dienstverlening bestaat uit:
• intensief verstrekkingsproces EN intensief nazorgproces
• bepaald op basis op de criteria:
• frequentie multidisciplinare afspraken
• het aantal extra noodzakelijke pas- en controleafspraken
• de noodzaak van een proef-fase
• noodzakelijke in-shoe drukmetingen

Als een zorgvraag in beginsel onder reguliere dienstverlening lijkt te vallen, maar in het proces blijkt dat het intensieve dienstverlening blijkt te zijn, hoe kan dit in de nieuwe systematiek gedeclareerd worden?

Binnen het indicatieportaal worden zorgplannen opgesteld. Indien omstandigheden significant wijzigen na het opstellen van het initiële plan kunnen deze bijgesteld worden.

Orthopedische voorzieningen: Kun je aangeven wat wordt verstaan onder regulier, complex en zeer complex als het betrekking heeft op de orthopedische voorzieningen? En in welke gevallen mogen deze gebruikt worden?

De noodzakelijke orthopedische voorzieningen in de schoenen zijn ingedeeld in drie categorieën (regulier, complex en zeer complex) volgens de volgende indeling: Reguliere orthopedische voorzieningen – Verhogingen, afwikkelvoorzieningen, zoolverstijvingen, schachtpolsteringen en voetbedden zonder keerwand. Complexe orthopedische voorzieningen – Orthopedische voetbedden met keerwand, voetbedden met amputatieaanvulling en schachtverstevigingen rondom de enkel. Zeer complexe orthopedische voorzieningen – Orthopedische voetbedden met tong- of amputatie voorziening, modelaanpassingen tussen voering en overleer, verhogingen/schoringen tussen voering en overleer en schachtverstevigingen met aangrijpingspunt op het been. Het gebruik van deze voorzieningen is afhankelijk van de functie-eisen die gesteld worden aan de te leveren oplossing.

Waarom zijn proefschoenen niet opgenomen in de stuurtabel? Komt de intensieve dienstverlening hiervoor in de plaats?

Proefschoenen zijn onderdeel van een intensief verstrekkingsproces en dus niet als separaat productcomponent opgenomen.

Waarom is de reguliere 05 niet opgenomen in de stuurtabel?

Er is bij de invoering van de landelijke indicatiematrix OS gekozen voor een functiegerichte bekostigingssystematiek inclusief zorgverlening. Hierbij zijn de te vergoede prestaties gelijkgetrokken met de uitkomsten van het indicatieportaal.

Neem contact met ons op

Wenst u meer informatie over het indicatieportaal
van NVOS-Orthobanda?